or Check old trends :

#ประยุทธ์ออกไป


Trend time: Fri Oct 16, 2020
Trend location: Worldwide /
You are in page 1

Posts related

@Pichailive (Pichai Naripthaphan/) tweeted:

ขอประนามการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม และ ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำครั้งนี้ ขอสาปแช่งคนทำร้ายประชาชน… https://t.co/bUPvRWV1BA

@N/A (N/A) tweeted:

นับถือใจคุณหมอ จริงๆเลยครับ

Ads
@RangsimanRome (Rangsiman Rome) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป

@johnwinyu (John Winyu) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป

@BTS_Thailand (BTS Thailand ⁷) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป

@N/A (N/A) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป

@seokjin_th (SEASONJIN ) tweeted:

เราไม่ต้องการผู้นำที่ไร้สมองและวุฒิภาวะค่ะ #ประยุทธ์ออกไป

@daodin_commoner (ดาวดิน สามัญชน) tweeted:

"ตราบใดที่เรายังสู้ แสดงว่าเรายังไม่แพ้" คำขวัญดาวดิน ที่อยากให้ทุกคนท่องไว้ในใจ #ประยุทธ์ออกไป

@N/A (N/A) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป #PrayutGetOut https://t.co/t76aa0HeoG

@Lalice_TH (Lalice Thailand) tweeted:

#ประยุทธ์ออกไป https://t.co/xWycdhq5bU

Copyrights / Terms of service / Privacy Policy

Trendogate is not associated or affilated or connected with twitter ©
Trendogate.com © 2015-2020